9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

Lezárt projektek

WOMEN IN BUSINESS

WOMEN IN BUSINESS

A Fiatal Női Válllakozók tevékenységének támogatása a Duna Régióban.

KnowING IPR

KnowING IPR

Innovációk elősegítése a Duna régió területén Tudáselméleten és Szellemi tulajdonjog (IPR) Menedzsmenten keresztül.

Danube S3 Cluster

Danube S3 Cluster

„Agrár és élelmiszeriparban digitalizációs lehetőségek transznacionális feltérképezése”

RESTART_4Danube

RESTART_4Danube

Városrehabilitáció elősegítése a kreatív iparágak fellendítésén keresztül a Duna-régióban

DanubePeerChains

DanubePeerChains

Integrált kapacitásépítési és képzési program a Duna Régióbeli munkaügyi és üzleti támogató szervezeteknek, a helyi iparnak és a vállalkozóknak, hogy bekapcsolódhassanak az innovatív transznacionális értékláncba együttműködő partnerekként.

Melia Observatory

Melia Observatory

Média műveltség fejlesztése az aktív polgári közösségért és a fenntartható demokráciáért.

S3HubSinCE

S3HubSinCE

IIoT, adatanalitika és gyártásszimulációs témákban közös tanulás Digitális Innovációs Központok közt, S3 tervezés elősegítése.

InterGreen-Nodes

InterGreen-Nodes

Az InterGreen-Nodes fejleszteni kívánja a teherszállítmányozással foglalkozók együttműködését.

4STEPS

4STEPS

Ipar4.0 igényfelmérés 350 közép-európai vállalkozásnál, és számukra nemzetközi közös technológiai kínálat kidolgozása.

CHAIN REACTIONS

CHAIN REACTIONS

A digitalizáció által átalakuló nemzetközi beszállítói kapcsolatok előmozdítása.

CEUP 2030

CEUP 2030

Adattudomány, mesterséges intelligencia, robotok és intelligens anyagok területein közép-európai együttműködés – Digitális Innovációs Központok hálózata.

IMPROVE!

IMPROVE!

Digitális Innovációs Központok határmenti együttműködése közös szolgáltatási portfolió és fokozott specializáció kialakítása céljából.

Hello Szombathely program

Hello Szombathely program

A programelemek közös fókusza a digitalizáció, a program célja pedig a város lakosságának szemléletformálása, a digitális technológiákkal kapcsolatos tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése az érdeklődők körében.

DanubeChance 2.0

DanubeChance 2.0

A sikertelen vállalkozások felkarolása, és a második esély elősegítése a vállalkozói szférában a Duna régió területén.

L4MS

L4MS

Intelligens logisztikai megoldások gyártó vállalkozások számára.

UpGrade SME

UpGrade SME

Nemzetközi vállalkozói piacralépés elősegítése európai együttműködésben.

BRIDGES

BRIDGES

Regionális infrastrukturális hiányosságok áthidalása, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés felgyorsítása.

INKREASE

INKREASE

Technológia transzfer intézményi jó gyakorlatok megismerése, európai szinten.

ENTeR

ENTeR

Szakértői hálózat a textilipari termékek újrahasznosítása mentén.

ERUDITE

ERUDITE

Vidéki és városi területek digitális innovációjának erősítése.

InnoPeer AVM

InnoPeer AVM

PEER-to-peer network of INNOvation agencies and business schools developing a novel transnational qualification programme on AdVanced Manufacturing for the needs of Central European SME.

HGC

HGC

A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából.

Made in Danube

Made in Danube

Határon átnyúló együttműködés azzal a céllal, hogy a Duna régióban meglévő tudást piacképes termékekben és szolgáltatásokban hasznosítsuk

CrowdStream

CrowdStream

Közösségi finanszírozás, mint innovációt támogató eszköz

CoME

CoME

Gondozók és Én

SOLEZ

SOLEZ

Intelligens megoldások a zéró-kibocsátás és egyéb alacsony szén-alapú mobilitási irányelvekhez az EU városaiban

CHESTNUT

CHESTNUT

Fenntartható városi közlekedésre vonatkozó átfogó stratégiai tervek kidolgozása

Cloud

Cloud

Klaszterek orientációja modern technológiák a közös fejlődési lehetőségek irányába.

WATERMODE

WATERMODE

Transznacionális Hálózat a Vízi-Szárazföldi Multimodális Szállítás Támogatására

FairCare

FairCare

Hálózaton alapuló megoldás az együttműködő jövőbeni ellátásokért

URBAN INNO

URBAN INNO

Az innovációs lehetőségek kihasználása a városi ökoszisztémában

InCompass

InCompass

Kreatív inkubátorház-egységek pénzügyi fenntarthatóságának regionális gyakorlatai

DIFASS

DIFASS

KKV támogató pénzügyi rendszerek és visszatérítendő pénzügyi eszközök fejlesztése

Smart Fatory Hub

Smart Fatory Hub

Országhatárokon átívelő együttműködés a Kutatás+Fejlesztés és az üzleti irányelvek fejlesztésére a gyáriparban

INNOSPIRIT

INNOSPIRIT

A városi technológiák feltérképezése és felhasználása

3D Central

3D Central

​​​​​​​Együttműködés az innováció területén közép-európa versenyképesebbé tétele érdekében

B2B LOCO

B2B LOCO

Logisztikai együttműködés az észak-déli közlekedési folyosó mentén.

INNOVAL

INNOVAL

Nemzetközi Innovációvezetők

V4Clusters

V4Clusters

A V4 együttműködés fokozása a stratégiai klaszterek azonosításával, a hálózatosodás és tájékoztatás fejlesztésével

ESPAN

ESPAN

Megújuló energiák a vállalati költség-hatékonyság érdekében.

MESSE

MESSE

A vállalkozások közötti összhang és fenntarthatóság erősítésének mechanismusa

EASE & SEE

EASE & SEE

A szociális vállalkozások tevékenységeinek ösztönzése a Délkelet Európai régióban

WORKING4TALENT

WORKING4TALENT

Humán erőforrás és innováció: foglalkoztatáspolitika a tehetséges fiatalok helyben tartására

DESUR

DESUR

Fenntartható Régiók Kialakítása Felelős KKV-kon keresztül

PROthermae

PROthermae

Termékfejlesztés és szolgáltatás professzionalizálás a kis és közepes vállalkozások körében a gyógyfürdők területén.

LiCEA

LiCEA

Életcikluson alapuló energia audit

TRES

TRES

Az intelligens növekedés szellemének regionális specializációja felé

MobilMed

MobilMed

Egységes informatikai rendszerek fejlesztése egészségügyi intézmények számára

SEE MARINER

SEE MARINER

Délkelet-Európai Tengeri és Folyami Integrált Rendszer a Veszélyes Áruk Szállítmányozásának Ellenőrzésére

ClusterPolisee

ClusterPolisee

Délkelet-Európára szabott hatékony klaszterpolitikai megoldások

Iris

Iris

Kis- és középvállalkozások export-támogatása

ERASME

ERASME

Energia audit elvégzése kis- és középvállalkozások körében

EMPIRIC

EMPIRIC

Multimodális Platformok Növelése, Belvízi és Vasúti Szolgáltatások Integrációja Közép-Európában

centrope_tt

centrope_tt

Innovációs csekkek disztribúciója innovatív vállalkozásoknak.

Tex-EASTile

Tex-EASTile

Öko-címkék lehetséges előnyei hazai vállalkozások számára.

ADB Multiplatfrom

ADB Multiplatfrom

Adria-Duna-Fekete-tenger Multimodális Platform

Champions

Champions

A CENTRAL EUROPE régiók elérhetőségének javítása a légi szállítás összekapcsolása által

SMACC

SMACC

Smart City Coaching – Többszereplős képzési koncepció a jövő városáért

Mitke

Mitke

Ipari területek menedzsmentje az információs társadalom korában

C-Plus

C-Plus

Világklasszis klaszterek kialakításának segítése a CENTRAL EUROPE régióban.

Castle

Castle

KKV-k közötti együttműködés a logisztika tökéletesítése érdekében

Rezipe

Rezipe

Megújuló energia felhasználása a közlekedésben.

I3SME

I3SME

Innovatív kis- és középvállalkozások nemzetközi fejlesztése.

CITT

CITT

Centrope régióban az IKT vállalkozások kooperációjáért.

digitalLIFe4CE

digitalLIFe4CE

Az innováció ösztönzése az integrált egészségügyi rendszerek megoldásain keresztül.

]