9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

TRES


Az intelligens növekedés szellemének regionális specializációja felé
Rövidítés:
 TRES

Projekt időtartam: 2012. január - 2014. december

Cél: A projekt célja a regionális adottságokra alapozott gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása az európai legjobb gyakorlatok, innovációs trendek megismerése révén. A projekt keretében felmérésre kerül 9 partnerrégió gazdasági-társadalmi helyzete, innovációs stratégiája, ezzel párhuzamosan bemutatásra kerülnek a régiókra jellemző szakterületek. A partnerek feltérképezik a legjobb specializációs gyakorlatokat, valamint a „nyílt” és a „”felhasználók által kezdeményezett” innováció legjobb gyakorlatait, melyek tapasztalataira alapozva az egyes régiók a releváns szereplők bevonásával meghatározzák a régió specifikus fejlesztési területeit. A projekt mind módszertanában, mind az elért eredményeket tekintve segíti a gazdaságfejlesztési stratégiaalkotók, politikai döntéshozók munkáját, hozzájárulva ezzel a régió versenyképességének növeléséhez.

Partnerek: Technalia Kutató és Innovációs Alapítvány - Vezető Partner; Baszk Regionális Fejlesztési Ügynökség; Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület; Skót Vállalat - Skót Gazdaságfejlesztési Ügynökség; Megyei Önkormányzat Valga; Piedmont régió; Bukarest-Ilfov Regionális Fejlesztési Ügynökség; Lubeskie Regionális Fejlesztési Ügynökség; Finnországi Balti Intézet; Stuttgart régió Gazdasági Fejlesztési Vállalat

PBN tevékenysége: Szervezetünk kiemelt fontossággal kezeli a TRES projektet, hiszen a nemzetközi együttműködés révén lehetőséget kaptunk a következő tervezési időszak előkészítési munkáiban való részvételre. A PBN ennek érdekében együttműködik a Vas Megyei Önkormányzattal, valamint az illetékes nemzeti szervezetekkel. A projekt során 2 legjobb gyakorlat kerül kiválasztásra a régióból, majd a nemzetközi példák közül a régió számára leginkább illeszkedő gyakorlat segítségével meghatározásra kerül a Nyugat-dunántúli régió új szemléletű fejlesztési stratégiája.

PBN partnerek lehetséges tevékenysége: Ágazati fókusszal, meglévő benchmarking tapasztalatok átadása és cégeknek üzleti együttműködés elősegítése

A porjekt hivatalos honlapja: Kialakítás alatt

Az INTERREG IVC program honlapja: http://www.interreg4c.eu/
 

„A projekt az Interreg IVC Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]