9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

ESPANMegújuló energiák a vállalati költség-hatékonyság érdekében.


 

Név: Pannon Energia Stratégia

Rövidítés: ESPAN

Keretprogram: Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködés 2007-2013

Idő: 2009.01.01 – 2012.12.31

Cél: Az ESPAN projekt célja, hogy ausztriai és magyar régiók regionális, kommunális és magán szintjein bilateriális és interregionális együttműködésével a fenntartható energiafejlesztés szektorát sokoldalú módon kidolgozzuk. A klímavédelmi célok követése mellett odafigyelünk, hogy a meglévő helyi és regionális forrásokat a regionális értékteremtés jegyében a legjobban felhasználjuk. Speciálisan számolunk avval, hogy helyi, regionális illetőségű régiófejlesztési, képzési, kutatási kompetenciákat, és a gazdaságot az ESPAN projekbe bevonjuk. Így kiterjesztjük a határrégió regionális fejlődésének hatókörét, új interregionális üzleti területeket teremtünk, csakúgy mint munkahelyek létrejöttéhez vagy megtartásához járulunk hozzá olyan ágazatokban, melyek közvetlenül vagy közvetve az energetikai témákhoz kapcsolhatók

Partnerek: Burgenland Technológiai Centrum, Burgenland Tartomány, Steiermark Tartomány, Zala Megye Fejlesztési Kht., Zala Megyei Önkormányzat, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A PBN tevékenysége: Vállalkozói szféra bevonása a környezet-tudatos technológiák alkalmazásának elősegítésére.

A PBN partnerek lehetséges tevékenysége: Megújuló energia stratégiára vonatkozó ismeretek megosztása, felmérés és tanulmány készítése.

Projekt honlap: www.espan.hu

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program hivatalos honlapja: www.at-hu.net

A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

]