9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

DIFASS


KKV támogató pénzügyi rendszerek és visszatérítendő pénzügyi eszközök fejlesztése
 

Projekt címe: KKV támogató pénzügyi rendszerek és visszatérítendő pénzügyi eszközök fejlesztése

Projekt angol címe: Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments

Rövidítés: DIFASS

Projekt időtartam: 2012. január - 2014. december

Cél: A DIFASS projekt fő célja a résztvevő régiók közötti tapasztalatcsere a KKV-k számára elérhető pénzügyi támogatási rendszerek terén. A tapasztalatcsere magában foglalja innovatív pénzügyi eszközök valamint grant és non-grant típusú integrált támogatási rendszerek megismerését. A projekt elemzi és leírja a jó gyakorlatok hátterét és támogatja a tudástranszfert a résztvevő régiók között. Továbbá két kiválasztott legjobb gyakorlat transzferálása történik meg 4-4 régióba.

Partnerek: 26 partner az EU 20 régiójából

PBN tevékenysége: A PBN a projekt Vezető Partnereként irányítja a projekt teljes megvalósítását. Továbbá részt veszünk a 20 uniós régióra kiterjedő tapasztalatcserében, ezt követően pedig a Magyarországon illetve a Nyugat-Dunántúli régióban adaptálható más régiókban már sikeresen működő támogatási rendszerek bevezetésének előkészítésében.

PBN partnerek lehetséges tevékenysége: A projekt során szervezetünk számít minden olyan érdeklődő szervezetre, amely hazai vállalkozástámogatási, finanszírozási eszközöket működtet és jó példaként szolgálhat más régiók számára, vagy éppenséggel nemzetközi tapasztalatokra vágyik meglévő és/vagy új rendszereinek kialakításában. A projekt keretében tanulmányutakon, szakmai konferenciákon van lehetőségünk a legjobb gyakorlatok megismerésére. 

A projekt hivatalos honlapja: www.difass.eu
Youtube csatorna: www.youtube.com/user/DIFASSWorkshops
Az INTERREG IVC program honlapja: http://www.interreg4c.eu/

 

„A projekt az Interreg IVC Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]