9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

Danube S3 Cluster„Agrár és élelmiszeriparban digitalizációs lehetőségek transznacionális feltérképezése” 


Rövidítés: Danube S3 Cluster
Keretprogram: Interreg Danube Transnational Program
Projekt időtartam: 2018.07.- 2021.06.

A projekt célja: 

A projekt a Duna térség fő területi kihívásaival foglalkozik - az innovációs teljesítmény egyenlőtlen eloszlását vizsgálja a régió - magas fejlettségi szinttel rendelkező - nyugati része és a keleti – fejlettségi szintben elmaradottabb - rész között.
A projekt célja, hogy kihasználja az innováció vezérelt vállalkozói ökoszisztéma álltál nyújtott lehetőségeket a Duna térségében egy intelligens és összehangolt klaszterpolitikák kidolgozásával, a RIS3 stratégia szempontjai szerint. Ezzel kíván hozzájárulni az ismeretek és készségek megszerzéséhez az innováció menedzsment témakörben. Célja továbbá elő segíteni a transznacionális klaszter-együttműködést az agrár-élelmiszeripari ágazatban.
 Azért az agrár-élelmiszeripari ágazat került kiválasztásra, mert a RIS3 egyik kiemelt területe a partnerrégiókban. Emellett a Közös Kutatóközpont által kiválasztott Duna-terület prioritásai közé tartozik.
A projekt célja, hogy jelentős változást idézzen elő a Duna S3 klaszter-stratégia kidolgozásával. Mindemelett a Quadrupel Helix bevonásával és transznacionális stratégiai dokumentumok kidolgozásával, a kölcsönösen erősíteni kívánja a szakterületek és ágazatok közötti kapcsolatokat.

 
Projekt partnerek:

 • Románia (Lead Partner): South Muntenia Regional Development Agency
 • Románia: National Institute of Research - Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry
 • Románia: The Foundation „Romanian Centre for Small and Medium Sized Enterprises”
 • Németország: Steinbeis 2i GmbH
 • Magyarország: Pannon Business Network Association
 • Magyarország: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry
 • Szlovénia University of Maribor
 • Szlovénia:ITC - Innovation Technology Cluster Murska Sobota 
 • Horvátország: EKO-SUSTAV waste management limited liability company (EKO-SUSTAV Ltd) 
 • Szlovákia: Bioeconomy Cluster
 • Bulgária: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
 • Szerbia: Faculty of Technical Sciences
 • Bosznia-Hercegovina: Development Association NERDA
 • Moldova: Moldova Technology Transfer Network
 • Ukrajna: Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of National Academy of Science of Economy 

 
A PBN tevékenysége: 

A Duna S3 Cluster 3D projektben a PBN fő célja az üzleti és innovációs menedzsment témára összpontosító közös képzési program készítése és megvalósítása annak érdekében, hogy a KKV-k nemzetközivé tétele megvalósulhasson leküzdve az az innovációs tudás hiányának területi kihívásait.

Projekt Költségvetése:
Proekt teljes költségvetése: 1790445,70 EUR
ERDF: 1263982,66 EUR
IPA: 128113,91 EUR
ENI: 129,782,25 EUR
 
Projekt honlap: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster
Program honlap: http://www.interreg-danube.eu/
Projekt menedzser: Kocsis Zsófia (zsofia.kocsis@pbn.hu)
 

„A projekt az Interreg Danube Transnational Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."

]