9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

FOUNDATION


A regionális ellenálló képesség kiépítése az ipari szerkezeti változásokhoz.


 

Rövidítés: FOUNDATION
Keretprogram: Interreg Europe
Projekt időtartam: 2019.08.01. - 2023.07.31.
 
 
A projekt célja:

 A FOUNDATION project átfogó célja a regionális ellenálló képesség kiépítése az ipari szerkezetváltáshoz azon szakpolitikák és intézkedések fejlesztése révén, amelyek alapját képezik egy erős regionális szintű, stratégiai vállalkozói tényfeltáró folyamat és a kapcsolódó támogatási rendszer elindításának.
A projekt célkitűzési, valamint értelmes outputok és eredmények elérése érdekében a projekt segíti a régiók közötti tanulási folyamatot számos olyan regionális tanulmányút és workshop révén, ahol korábban történt regionális struktúraváltás és erre reagáló kkv támogatási rendszerek mintapéldái kerülnek bemutatásra.
A FOUNDATION projekt a tervezett célkitűzések elérése érdekében az alábbi szakaszból épül fel:

 1. Az újra-strukturált regionális gazdasági rendszeren belüli kulcsfontosságú kapcsolatok elemzése
 2. Jó Gyakorlatok beazonosítása
 3. Tanulmányutak
 4. A Jó Gyakorlatok helyi adaptálása
 5. A szakpolitikai eszközre való ráhatás
 6. A változás végrehajtása és nyomon követése
 7. A regionális szakértői csapat minden szakaszban központi szerepet játszik, és irányítja a tevékenységek alakítását.
 
Projekt partnerek:
 • Corki Technológia Intézet (IE) - Vezető partner
 • Oldham Önkormányzata (UK)
 • Oului Egyetem (FI)
 • Litván Innovációs Központ (LT)
 • Rzeszow Regionális Fejlesztési Ügynökség (PL)
 • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (HU)
 • Reggio Emilia Önkormányzata (IT)
 • Cartagenai Üzleti Innovációs Központ (ES)
 • Felső-ausztriai Gazdasági Ügynökség (AT)

 
A PBN tevékenysége: 

A PBN kulcsfontosságú szerepet tölt be a Nyugat-Dunántúli régió gazdasági fejlődésében. Hatékony és aktív kapcsolatot ápol a Nemzetgazdasági Minisztériummal, köszönhetően a korábbi időszakok nemzetközi Interreg projektjeinek; ezen kívül a PBN aktív szerepet vállalt a Vas megyei Területi Operatív Program szakmai elkészítésében. A FOUNDATION projektben azt szeretnénk megtanulni a projekt partnerektől, hogyan kell kezelni és felkészülni a gyors gazdasági változásokra a politikai eszközök változtatásával. A projekt során a PBN szaktudásával hozzájárul a digitális innovációs folyamatok, eszközök és projektek kidolgozásához, támogatva az üzleti szereplők egymás közötti, illetve tudományos intézetekkel való együttműködését. Hazai és regionális szereplők részvételével Regionális Szakmai Csoportot irányít, akik részt vesznek a legjobb példák meghatározásában és adaptálásában. A PBN szervezi az első transznacionális szemináriumot „Regionális ellenálló képesség Európában: az ipari struktúra szerepe az ellenálló képesség meghatározásában” címmel Győrben 2020-ban, amelyben a Regionális Szakmai Csoport aktívan részt vesz a helyi viszonyokat bemutató előadásokkal és programokkal.
 

Projekt honlap: www.interregeurope.eu/foundation
Program honlap: www.interregeurope.eu
Projekt menedzser: Rosta-Pethő Regina (regina.petho@pbn.hu)
 

„A projekt az Interreg Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]