9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

MESSEA vállalkozások közötti összhang és fenntarthatóság erősítésének mechanismusa

 

Projekt angol címe: Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises

Rövidítés: MESSE

Projekt időtartam: 2012. január - 2014. december

Cél: A MESSE projekt fő célja megerősíteni és javítani a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát, amelyek támogatják és promótálják a társadalmi felelősséggel rendelkező gazdaság fejlesztését a jogi-, adózási és működési eszközök legjobb gyakorlatainak meghatározása, elemzése, benchmarkingolása és disszeminációja révén. Ezen legjobb gyakorlatok hatóságok áltai alkalmazása a szociális gazdaság erősítését szolgálják régiónkban. 

Partnerek:

  • Veneto Régió - Vezető PartnerAttica tartomány
  • Andalúcia tartomány
  • Román Szociális és Munkaügyi Minisztérium
  • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
  • Szófia Város Önkormányzata
  • Kelet-Svéd régió
  • Hannoveri Felnőttképzési Központ
  • Hampshire Közösség

PBN tevékenysége: A projekt keretében szervezetünk felméri a régió szociális vállalkozásainak helyzetét, mellyel részt veszünk a 9 régióra kiterjedő benchmarkingban és ezt követően a régió releváns szereplőinek bevonásával meghatározásra kerülnek a fejlesztési irányok, alkalmazandó legjobb nemzetközi minták. A projekt keretében kialakításra kerülő MESSE-Net platform a PBN-en keresztül elérhetővé válik az érdeklődők számára, biztosítva ezáltal régiónk nemzetközi információáramlásba való bekapcsolását.

PBN partnerek lehetséges tevékenysége: A projekt során szervezetünk számít minden olyan érdeklődő szervezetre, amely jó példaként szolgálhat más régiók számára, vagy éppenséggel nemzetközi tapasztalatokra vágyik meglévő és/vagy új rendszereinek kialakításában. A projekt keretében tanulmányutakon, szakmai konferenciákon és a MESSE-Net felületen keresztül van lehetőségünk a legjobb gyakorlatok megismerésére. 

A porjekt hivatalos honlapja: www.messe-project.eu

Az INTERREG IVC program honlapja: http://www.interreg4c.eu/

 

„A projekt az Interreg IVC Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]