9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

IrisKis- és középvállalkozások export-támogatása


 

Név: Interregional Innovation System • Rövidítés: IRIS

Keretprogram: Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködés 2007-2013

Idő: 2009.09.01 – 2012.08.31

Cél: A projekt keretén belül a regionális innovációs rendszerekben érintetteket szólítjuk meg, különösen a kkv-kre, klaszterekre és hálózatokra, gazdasági-, ipari-, és kereskedelmi kamarákra, innovációs- és fejlesztési ügynökségekre, kompetencia-, javak és szolgáltatási centrumokra, tréning- és képzési intézményekre, egyetemekre és kutatóintézményekre, közhivatalokra és közintézményekre, valamint pénzügyi szereplőkre fókuszálva. A projekt célja a határrégióban rejlő innovatyv vonatkozású növekedési potenciálok támogatása. Az IRIS projekt hozzájárul egy közös interregionális innovációs rendszer felépítéséhez, amely az innováció különböző területein megerősödött együttműködéseket segíti elő.

Partnerek: BIC – Business Innovation Centre Burgenland GmbH, ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH, Gründer- Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG, AREA m styria GmbH, Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft., MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

PBN tevékenysége: PBN működése során kiemelkedő hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki. A munkatársak emellett a projektek lebonyolítása során magas szintű projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkeznek, mindenekelőtt nemzetközi és hazai projektek tekintetében. PBN ezen tapasztalatait fogja ebben a projektben is magyar oldalon kihasználni. A PBN részt vesz az összes munkacsomagban, kiemelt feladat a 4-es munkacsomag irányítása, mely a hálózatfejlesztésről szól. Ennek keretében megvizsgáljuk, hogy a különböző KKV-k hogyan tudnak csatlakozni a különböző klaszter kezdeményezésekhez, ami által a teljesítőképességük növekedhet. A 4-es munkacsomagban vizsgálatra kerülnek a jogi keretfeltételek is, ezáltal elősegítve a határ másik oldalának a megértését.

PBN partnerek lehetséges tevékenysége: Üzleti kapcsolatok építése, részvétel adatbázis, tudástérkép készítésében, hálózatépítésben.

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Program hivatalos weboldala: www.at-hu.net

"A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg"

]