9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

SMART HY AWARE

Intelligens megoldások a hidrogén felhasználásban rejlő potenciál tudatosságának fokozására 

Rövidítés: SMART HY AWARE
Keretprogram: Interreg Europe
Projekt időtartam: 1. időszak: 2019.08.01.-2022.07.31. || 2. időszak: 2022.08.01.-2023.07.31.
 
 
A projekt célja:

 A SMART HY AWARE projekt célja a hidrogén/elektromos mobilitás elősegítése, és az ezzel kapcsolatban felmerülő infrastrukturális és technológiai akadályok leküzdéséhez történő hozzájárulás.
Az INTERREG EUROPE Program egyik átfogó célja az alacsony szén-dioxid gazdaságra való áttérés és a SMART HY AWARE projekt is elősegíti az ehhez az európai uniós irányelvhez köthető szakpolitikák és programok végrehajtását a partnerrégiókban.
A projekt alcéljai között találhatók még az alábbiak:

 • Elősegíteni az alternatív meghajtással működő (hidrogén/elektromos) közlekedést
 • A hidrogéntechnológiák potenciáljának kiaknázása elektromos mobilitás szempontjából
 • Regionális és helyi stratégiák fejlesztése elektromos mobilitás szempontjából
 • A zöld meghajtás hatékonyságának növelése a közlekedésben
 • Az üzemanyag-feltöltő infrastruktúra kiépítésének és hozzáférhetőségének javítása mind a köz-   mind a magánszektor számára a városi és a vidéki területeken
 • Az alternatív üzemanyagú járműveknek a tömegközlekedésbe történő bevezetésének támogatása regionális pénzügyi támogatási rendszerek létrehozásával
 • Az e-mobilitás területén a PPP partnerségeket támogató új intézkedések előmozdítása és értékelése, megfelelő PPP-üzleti rendszerek kidolgozása, amelyek támogatják a hidrogén alapú meghajtást a közlekedésben
 • A közigazgatási szervekkel történő együttműködés a közlekedési tevékenységek ökológiai lábnyomának csökkentésére irányuló hatékony politikák kidolgozása során.


Projekt partnerek:
 • LP-Government of Aragón - Development Agency of Aragón -Spanyolország
 • PP2- Lazio Region - Olaszország
 • PP3- Province of South Holland - Hollandia
 • PP4- Municipality of Delphi - Görögország
 • PP5-Transport Malta - Málta
 • PP6- Aberdeen City Council - Skócia
 • PP7- (Associated Partner) - Hydrogen Fuel Cells and Electro-Mobility in European Regions (HyER) - Belgium
 • PP8- Pannon Business Network Association – Magyarország

 
A PBN tevékenysége: 

A projekt első periódusában, minden partnernek, így a PBN-nek is azonosítani kell a releváns célcsoportokat, akik között lehetnek városi, megyei, és esetleg nemzeti képviselők és döntéshozók, illetve közösségi közlekedést szolgáltatók, valamint hidrogén felhasználással foglalkozó cégek is. A projektben résztvevő partnereknek, így köztük a PBN-nek is az első periódustól kezdve worskhopokat kell szervezni a kiválasztott célcsoportokkal, akiknek szakmai segítségével a projekt első időszakának végére elkészítik majd a Regionális Cselekvési Tervet, amely a hidrogén meghajtású közlekedés elősegítését támogatja a régióban. A projekt második időszakában a partnerek a kidolgozott Cselekvési Tervükben leírt intézkedéseket kezdik megvalósítani a célcsoportok bevonásának segítségével. A projekt végére a PBN-nek három köz- és magánegyüttműködéshez (PPP) kell hozzájárulni, amelyek a hidrogén meghajtású közlekedés fejlesztését segítik elő regionális szinten.

 
Projekt költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 1,674,229.00 €
ERDF támogatás: 1,406,934.65€
 
Projekt honlap: https://www.interregeurope.eu/smarthyaware/
Program honlap: https://www.interregeurope.eu/
Projekt menedzser: Dan Martin (martin.dan@pbn.hu)
 

„A projekt az Interreg Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]