9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

CrowdStream
Közösségi finanszírozás, mint innovációt támogató eszközRövidítés:
CrowdStream
Keretprogram
: Interreg Danube
Projekt időtartam: 2016.12.01 - 2019.05.31

A projekt célja: A CrowdStream projekt fő célja, hogy javítsa a köz- illetve magántulajdonú üzleti szolgáltatók által innovatív spin-off és szociális vállalkozások számára nyújtott, minőségi alternatív finanszírozáshoz (közösségi finanszírozás) való hozzájutást segítő szolgáltatásokat.
A CrowdStream projekt változást kezdeményez az alternatív finanszírozási piacon. Minősítési rendszer kialakításával és kapacitásbővítő tevékenységek révén elősegíti a továbblépést az adomány-alapú közösségi finanszírozástól a részvénytőke alapú közösségi finanszírozásra.
A projekt fő eredményeként jobb együttműködés alakul ki az üzleti támogató szervezetek és a vállalkozások között a minőségi közösségi finanszírozáshoz való hozzájutás érdekében.

Projekt partnerek:

• Agency for European Integration and Economic Development (AT)
• South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising (CZ)
• ConPlusUltra Ltd. (AT)
• Slovak Business Agency (SL)
• Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület – (HU)
• Poligon, institute for development of creative industries – (SI)
• DEVELOPMENT AGENCY ZAGREB - TPZ Ltd. – (HR)
• Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities – (BG)
• Innovation and entrepreneurship center TEHNOPOLIS – (ME)
• UNIVERSITY OF BELGRADE – (RS)

A PBN tevékenysége: Tréningek szervezése egyrészt közösségi finanszírozás iránt érdeklődő vállalkozásokat támogató szereplőknek, másrészt maguknak a vállalkozásoknak. Rézvétel a transznacionális minősítési rendszer kidolgozásában. Közösségi finanszírozási kampányok pilot lebonyolításában való részvétel.

Projekt teljes költségvetése: 1 649 950 EUR
ERDF: 1 178 578,11 EUR
IPA: 223 879,37 EUR

Projekt honlap: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream
Program honlap: http://www.interreg-danube.eu/
 

 

]