9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

HGC


"A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából"

 

 
Rövidítés: HGC
Keretprogram: GINOP 1.1.4-16-2017-000001
Projekt időtartam: 2017.12.12-2019.11.15.
 
 
A projekt célja:

Magyarországon 1,1 millió vállalkozás és több mint 0,5 millió cég van nyilvántartásba véve. Ez a lakosság számához viszonyítva hatalmas szám. Ha azonban kiválasztjuk azokat a magyar tulajdonban lévő vállalkozásokat, amelyek nettó árbevétele, exportforgalma és létszáma legalább 5% -kal növekszik és legalább 10 alkalmazottal rendelkező konvergencia régióbeli gyártócégek, akkor mindössze a 150 vállalatot kapunk.
Egy másik kihívás az, hogy a 2007-2013 közötti időszakban 25 milliárd eurót, 2014-2020-ban pedig további 20 milliárd eurót különítettek el és fordítottak fejlesztésre, viszont Magyarország versenyképességi szintje a nemzetközi rangsorban csökkent.
A fenti két jelenség alapján a politikai döntéshozók körvonalazták azt a szándékot, hogy partnerségi megközelítést kell alkalmazni a források elosztása során, amelyet a középvállalkozói szektor megerősítésére összpontosítanak. Ezen szándék gyakorlati megvalósítására született meg a HGC Akadémia (High-Growth-Company) program.
 

Partnerek:
 

  • Magyarország: PBN
  • Felső-Ausztria: BizUp Austria
  • Baden-Württemberg: inno AG

 
A PBN tevékenysége: 

A HGC program megfelelő megvalósítása érdekében előzetes elemzést végeztünk, ami alapján megállapítottuk, hogy gyorsan növekvő vállalkozások elsősorban a szolgáltató szektorban vannak jelen, nem annyira a feldolgozóiparban, és a magas növekedési időszakot a legtöbb esetben stagnálás vagy hanyatlás követi. Ez arra engedett következtetni, hogy nem a növekedés önmagában a cél, hanem annak fenntarthatósági jellege. A végső cél a középvállalati réteg kibővítése célzott intézkedésekkel.
 
A program a következő elemekből állt:
Tematikus műhelymunkák: A kezdeti lépés, a célcsoporttal való első kapcsolatfelvétel. Előzetesen 2 000 vállalat kiválasztása és megkeresése történt meg, akik megfeleltek az adott kritériumoknak. Ezután az ország minden megyéjében regionális workshopok szervezésére került sor, melyek tartalmát a nemzetközi irodalom alapján határoztuk meg, és olyan elemekből épültek fel, amelyek a vállalatok számára stratégiai szempontból fontosak. A műhelymunkákra csak a cégvezetőket, tulajdonosokat hívtunk meg. A 23 műhelyen 300 vállalkozó vett részt, akiktől a cégműködéssel és a fejlesztési preferenciákkal kapcsolatos információkat gyűjtöttünk össze.
On-the-job mentorálás: A workshopok alapján 140 vállalkozást választottunk ki a 235 közül, amelyek teljesítették az összes célkritériumot, és készek voltak részt venni a programban. A workshop visszajelzései és az általuk nyújtott értékelések alapján kínáltunk nekik mentorálást. Ez magában foglalt egyszeri tevékenységeket - mint például az exportellenőrzés - a 2-3 alkalmas találkozókon át - például a technológiai érettség felmérés - 13 alkalomig, mint például a vezetői coaching esetében.
Nemzetközi tanulmányutak: 100 vállalkozásnak volt lehetősége a nemzetközi tanulmányutakon való részvételre, melyek iparágak szerinti bontásban szerveződtek. Ez az adott iparág legnagyobb Európában megrendezett vásárjának látogatásból állt, amelyet B2B találkozók, helyi piacot bemutató előadások és kutatóintézetek látogatásai követtek. Minden program 3-4 napos volt, és egy társaság egy úton vehetett részt.
Digitalizációs képzés: 46 vállalkozás vett részt a digitalizációs programban, melynek keretében egy digitális innovációs hub-ba látogattak el. Az oktatásokon a hangsúly nem annyira a technológiákra összpontosult, hanem inkább az alkalmazási lehetőségekre. A 2 napos program hangsúlyozta a digitális technológiák szerepét az értékteremtésben és az agilis termelési rendszerekben. Az oktatást emberi erőforrásokkal kapcsolatos képzési elemek támogatták, ahol az automatizálás hatása a menedzsmentre és a munkaerőhiány kihívásai kerültek megvitatásra.
Egyedi fejlesztési terv: A folyamat végén a kiválasztott társaságok számára részletes terv készült, amely tartalmazta a kezdeti állapotát a vállalkozásnak, melyeket a workshopokon ismertünk meg, a teljes fejlesztési folyamat lépéseit, a digitalizációs képzésen elhangzott cselekvési tervvel zárva. Az összefoglalók a kompetenciák és a jövőbeni tevékenységek áttekintése, amelyek szükségesek a kívánt fenntartható növekedés eléréséhez, a testreszabott támogatási program alapanyagául szolgáltak.
Minden elem kapcsolódott az előzőhöz, és minden új programelem az előzőn résztvevők egy szűkebb köre számára nyílt meg. 2000 társasággal indult a program, melyből 40-et választottak ki a végső szakaszban.

 
Projekt Költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 496.000.000 Ft
 
 
Projekt honlap: https://mmp.ifka.hu/hgc/hu/page/gyakorlati-piller
Program honlap:  https://www.palyazat.gov.hu/ginop-114-16-a-kiemelt-nvekedsi-s-innovcis-potencillal-br-feldolgozipari-kkv-k-azonostsa-felmrse-motivlsa-tmogatsa-nemzetkzi-versenykpessgk-s-hlzatosodsuk-elsegtse-cljbl-

Projekt menedzser:
Éva Doroti (doroti.eva@pbn.hu) 

]