9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

URBAN INNO

Az innovációs lehetőségek kihasználása a városi ökoszisztémában

 Rövidítés:
 URBAN INNO

Keretprogram: Interreg Central Europe
Projekt időtartam: 2016.06.01 - 2019.05.31

A projekt célja:  Az URBAN INNO projekt célja, hogy a közép-európai régiót innovatívabbá és versenyképesebbé tegye minél jobban maximalizálva a kis és közepes méretű városi ökoszisztémák innovációs potenciálját. A minél jobb innovációs lehetőségek kihasználása érdekében a jelenleginél jóval erősebb kapcsolat szükséges a városi ökoszisztémák résztvevői között, ide értve a hatóságokat, a kutató szervezeteket, az ipar tagjait, a fogyasztókat és természetesen az állampolgárokat is. Az állami és a magánszektor is felismeri, hogy jelentős a szakadék az innovációs folyamatok részvételében az állampolgárok és a fogyasztók között. Sok okos megoldás, technológia és szolgáltatás azért nem terjedt el széle körben, mert hiányzik a kellő kompetencia, a motiváció és az elfogadás a végfelhasználó részéről. Az URBAN INNO projekt az alábbi módokon állítja középpontba a városi ökoszisztémák innovációs lehetőségeinek minél jobb kihasználását:

a) Az innovációs rendszerek szereplői közötti jobb kapcsolat kialakítása a quadraple helix tagjaival, ide értve a klasztereket és hálózatokat is
b) Új részvételi módszerek és eszközök fejlesztése és alkalmazása annak érdekében, hogy a végfelhasználók vegyenek részt az innovációs folyamatokban, azzal a céllal, hogy legyenek képzett és motivált felhasználók- úgynevezett okos felhasználók

Projekt partnerek:

 • CITY OF RIJEKA- HORVÁTORSZÁG
 • INNO AG-NÉMETORSZÁG
 • MUNICIPALITY OF MARIBOR-SZLOVÉNIA
 • MUNICIPALITY OF KIELCE/KIELCE TECHNOLOGY PARK- LENGYELORSZÁG
 • PANNON BUSINESS NETWORK ASSOCIATION-MAGYARORSZÁG
 • VORARLBERG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE-AUSZTRIA
 • CYBERFORUM E.V.-NÉMETORSZÁG
 • E-INSTITUTE, INSTITUTE FOR COMPREHENSIVE DEVELOPMENT SOLUTIONS- SZLOVÉNIA
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE-SZLOVÁKIA
 • ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.-HORVÁTORSZÁG
 • RESEARCH BURGENLAND GMBH-AUSZTRIA
 • INFORMATICA TRENTINA SPA-OLASZORSZÁG

A PBN tevékenysége: Egy szakmai munkacsoport alakult az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, a Vas megyei Önkormányzat, a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, az Iparfejlesztési Közalapítvány, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részvételével. Egyrészről a munkacsoport feladata Szombathely okos várossá tétele, emellett pedig szeretnének létrehozni egy Big Data központot, aminek segítségével az ipari ágazatból érkező hatalmas információkat tudnák tárolni.

Projekt költségvetés: 2.620.125,03 EUR
ERDF támogatás: 2,163,778,62 EUR

Projekt honlap: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/URBAN-INNO.html
Program honlap: http://www.interreg-central.eu
 

„A projekt az Interreg Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."

]