9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

ENTeR

Szakértői hálózat a textilipari termékek újrahasznosítása mentén

 

 

Rövidítés: ENTeR
Keretprogram: Interreg Central Europe
Projekt időtartam: 2017.07.01. – 2020.06.30.
 
 
A projekt célja:

 Az ENTeR projekt a hulladéktermelés csökkentésére fókuszál, azáltal, hogy a textilipari szektorban igyekszik mérsékelni a nem megújuló erőforrások fogyasztását. Egyrészt a közép-európai textilipari cégek innovációs kapacitásának erősítése a cél, másrészt fenntartható kapcsolatok kiépítése az ipari textilgyártás területén, illetve szorosabb együttműködés biztosítása a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság témájában. A projekt célja a résztvevő textilipari területek közötti kooperáció elősegítése, közös innovatív szolgáltatások kidolgozása – a projektben résztvevő fő kutató intézetek és gazdasági szereplők közreműködésével. A projekt fő területe a hulladékgazdálkodás kezelése és optimalizálása egyfajta életciklus vagy gazdaságos tervezési megközelítés alapján. A célkitűzés az, hogy bemutatásra kerüljön egy olyan operatív együttműködési mintának a haszna, amelyben kutató és üzleti partnerek együttesen vesznek részt. Ez a minta, egy olyasfajta gazdaságos online eszközre és a közös képességekre alapszik, amelyek a környezetbarát hulladékgazdálkodást és a források hatékony felhasználását tartják szem előtt.

 
Projekt partnerek:

  • Centrocot SpA - Textile Cotton and Clothing Center (IT) – Vezető Partner
  • UNIVA - Industrial Union of the Varese Province (IT)
  • PBN - Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (HU)
  • Innovatext - Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. (HU)
  • STFI - Saxon Textile Research Institute (DE)
  • SACHSEN!TEXTIL e.V. - Business support organization (DE)
  • INOTEX Ltd. - Innovation and technology transfer (CZ)
  • CTPT - Czech Technology Platform for Textile (CZ)
  • IW - Textile research Institute (PL)
  • PIOT - Federation of apprel & Textile Industry Emplyers (PL)

 
 
A PBN tevékenysége: 

A PBN kulcsfontosságú szerepet tölt be a Nyugat-Dunántúli régió gazdasági fejlődésében. A 10 éves múlttal rendelkező egyesület, aktív kapcsolatot ápol a textilipari ágazat szereplőivel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a kapcsolódó vállalkozásokkal. A projekt során cél az ágazat számára nemzetközi tudás megosztása, nemzetközi tapasztalatszerzés révén.

Projekt Költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 2.011.588,35 EUR
ERDF: 1.653.944,34 EUR
 
Projekt honlap: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html
Program honlap: http://www.interreg-central.eu
Projekt menedzser: Keringer Klaudia (klaudia.keringer@pbn.hu)
 

„A projekt az Interreg Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."

]