9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

NOTRE - az időseknek szánt innovatív termékek és szolgáltatások tesztelése és fejlesztése

Interreg Europe – NOTRE -  az időseknek szánt innovatív termékek és szolgáltatások tesztelése és fejlesztése
A PBN vezetésével indult el az INTERREG EUROPE Program első körében kiválasztott NOTRE projekt, amely az idősgondozáshoz kapcsolódó új termékfejlesztést célzó regionális szakpolitikák fejlesztésének támogatására összpontosít.

A projekt koncepciója
A projektben magyar, finn, francia, spanyol, román, olasz és ír partnerek vesznek részt, és mindegyik partnerország rendelkezik olyan szakpolitikai eszközzel, amely támogatja a kkv-kat az új termékek és szolgáltatások fejlesztésében, különös tekintettel az innovatív megoldások alkalmazására. Az együttműködés keretében az aktív időskorhoz kapcsolódó innovatív termék és szolgáltatásfejlesztés támogatása kerül előtérbe, az ehhez kapcsolódó szakpolitikák felülvizsgálata és a tesztkörnyezet kialakítása lehetnek a project legnagyobb eredményei.
A partnerségben szakpolitikáért felelős intézmények, gazdaság fejlesztésért felelős partnerek, az üzleti kapcsolatokat támogató szereplők, valamint az egészségügyi és gondozási ágazathoz kapcsolódó szolgáltatók is szerepet kaptak, így közösen létrehozhatnak egy olyan tesztelési infrastruktúrát, amely az  aktív időskorhoz kapcsolódó új termékek és szolgáltatások fejlesztésének adhat megfelelő környezetet

A NOTRE project relevanciája
Egyrészt az öregedő társadalom a mai élet egyik legnagyobb kihívása – legyen szó egyénekről, kormányokról, helyi közösségekről vagy egészségügyi rendszerekről. A kérdés komoly aggályokat vet fel valamennyi uniós régióban, és kiemelt prioritást jelent valamennyi ország és régió számára. Másrészt a termékbevezetések elengedhetetlenek a piaci kereslet kielégítéséhez. 2019-ben 90,4 millió, 65 éves vagy annál idősebb állampolgára volt az EU-27 országaiban, ami a népességének 20,8%-a.
A régiók jelentős erőforrásokat fordítanak az új termékek fejlesztésére és a már működő vállalkozások termékportfóliójának aktualizálására. Az új ötletek sikeres piacra juttatása azonban óriási kihívást jelent. Az új termékek 95%-a még a tesztelés fázisában elbukik, míg a fejlesztett termékeknek csak 40%-a (a teljes 5%-ból) éri el a piacra való belépést, és csak 60%-uk generál nyerséget. A bevételt generáló új termékek mindössze 11%-a éli túl az első 52 hetet. Ezért alapvető cél a termékötletek támogatása a korai szakaszban és azok piaci relevanciájának biztosítása.


A projekt célkitűzései
A projekt végén elérendő célkitűzések a következők: A NOTRE célja, hogy hozzájáruljon a tapasztalatok és ismeretek cseréjéhez az aktív időskort célzó termék- és szolgáltatásfejlesztésének tesztelési és kísérleti környezetének kialakításában és működtetésében. Célja továbbá a nemzetközileg összekapcsolt tesztlétesítmények és háztartások hálózatának létrehozása, amely egyedülálló, nemzetközi termékhitelesítési környezetet tesz lehetővé a kkv-k és az induló vállalkozások számára.

Végső soron a NOTRE célja új szakpolitikai eszközök kidolgozása vagy a meglévők javítása annak érdekében, hogy segítsék a kkv-kat a sikeresebb új termékbevezetésben.
A NOTRE projekt hivatalosan 2023. március 1-jén kezdődött, és 3+1 év a megvalósítás időtartama. A projektet a magyarországi Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület vezeti, és az Interreg EUROPE programon keresztül az Európai Unió társfinanszírozza.  
 
 Kapcsolat
Csabai Renáta – project koordinátor, renata.csabai@pbn.hu


 
]