9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

A hatékonyabb együttműködésekért

eTOM AT-HU

eTOM AT-HU

Oktatás a jövőért AT-HU

SpinIT

SpinIT

Vállalkozások technológiai fejlődésének elősegítése a Duna régióban

RurALL

RurALL

Élhető Vidéki Közösségek a Jövőben - Új integrált kormányzási modell a vidéki területek elnéptelenedésének kezelésére

IAAS4DR

IAAS4DR

Innováció, mint szolgáltatás a felgyorsított innováció és ipari átmenet érdekében a Duna régió alacsony innovációs kapacitású ipari, vidéki és távoli területein

AMHealthyFuture

AMHealthyFuture

Európai additív gyártás képzési program és kihívás általános iskolai tanárok és tanulók számára

OD4GROWTH

OD4GROWTH

A nyílt adatok hozzáférhetőségének és feldolgozásának erősítése a helyi növekedés és a városi átalakulás támogatása érdekében

3P4SSE

3P4SSE

Köz- és magánszféra közötti partnerség a szociális és szolidaritási ügyekért a gazdaság területén

BEST DIH

BEST DIH

Az európai digitális innovációs központok fejlődésének támogatása

BRIDGES

BRIDGES

Regionális infrastrukturális hiányosságok áthidalása, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés felgyorsítása.

INKREASE

INKREASE

Technológia transzfer intézményi jó gyakorlatok megismerése, európai szinten.

UpGrade SME

UpGrade SME

Nemzetközi vállalkozói piacralépés elősegítése európai együttműködésben.

Danube S3 Cluster

Danube S3 Cluster

„Agrár és élelmiszeriparban digitalizációs lehetőségek transznacionális feltérképezése”

CEUP 2030

CEUP 2030

Adattudomány, mesterséges intelligencia, robotok és intelligens anyagok területein közép-európai együttműködés – Digitális Innovációs Központok hálózata.

IMPROVE!

IMPROVE!

Digitális Innovációs Központok határmenti együttműködése közös szolgáltatási portfolió és fokozott specializáció kialakítása céljából.

Hello Szombathely program

Hello Szombathely program

A programelemek közös fókusza a digitalizáció, a program célja pedig a város lakosságának szemléletformálása, a digitális technológiákkal kapcsolatos tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése az érdeklődők körében.

EcoAction

EcoAction

Intézmények vállalkozói és innovációs tudásmodelljének fejlesztése.

]