9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

digitalLIFe4CE

Az innováció ösztönzése az integrált egészségügyi rendszerek megoldásain keresztül.

 

Rövidítés: digitalLIFE4CE
Keretprogram: Interreg Central Europe Programme
Projekt időtartam: 2017.05.01.-2019.10.31.
 
 
A projekt célja:
A digitalLIFE4CE projekt új megoldásokat azonosított a digitális integrált egészségügyi rendszerek területén. Az egészségügyi ellátórendszer széttagoltsága, valamint az érintett szereplők közötti gyenge együttműködés negatívan érinti a regionális hatóságokat, az ellátókat és a polgárokat Közép-Európa számos régiójában. E hiányosságok megválaszolása érdekében a projekt politikai döntéshozókat, kutatás-fejlesztési szakértőket és a végrehajtás szempontjából releváns szereplőket hozott össze.
A projekt új keretrendszert hozott létre, hogy a szakpolitikai érdekelt felek: átfogó képet kaphassanak a rendelkezésre álló egészségügyi megoldásokról és azok következményeiről. Ezenkívül a projekt kutatást , hogy hogyan lehet növelni a digitális egészségügyi induló vállalkozásokba való befektetést, és fellendíteni az innovációt az egészségügyi rendszerekben az integrált ellátási koordináció szükségessége mellett.
 
Projekt partnerek:  
A PBN tevékenysége: 
A PBN hozzájárult egy „CE think-tank” létrehozásához az integrált digitális egészségügyi megoldásokkal kapcsolatos jövőbeli kutatási és stratégiai együttműködés érdekében.
A „CE think-tank” fókuszterületei:

1. Big data és digitális egészségügyi trendek
A lakosság egészére kiterjedő big data monitorozás és elemzés az integrált digitális egészségügy fejlődésének alapvető eleme. Ez a tematikus terület azokról a kihívásokról és lehetőségekről szól, amelyek a lakosság egészére kiterjedő big-data elemzéssel az egészségügyi trendek felmérésére vagy az egészséggel kapcsolatos témák, például az epidemiológia környezet-egészségügyi paramétereinek nyomon követésére vonatkoznak.

2. Összekapcsolt egészség és hálózatépítés
Az egészségügyi szereplők közötti összeköttetést javító eszközök lehetnek nyitott innovációs platformok/rendszerek, amelyek még jobban bevonják „az egészség-értéklánc kevésbé hozzáférhető szereplőit”.
 
3. Digitális segítségnyújtás az egészségügyi ellátásban
Az egészségügyi ellátás napról napra forradalmasabbá válik a digitális asszisztens rendszerek és digitális asszisztensek bevonásával és integrációjával, amelyek számos formában támogatják az ellátást (a krónikus és hosszú távú gondozástól az akut és gyógyító ellátásig).
 
4. Digitalizáció az egészségügyi menedzsment számára
Az egészségügyi menedzsment az egészségügyi értéklánc minden szakaszát érinti (és minden egészségügyi intézményben előfordul). Ez a témakör az egészségügyi fejlesztést és ellátást irányító intézmények szervezeti felépítésére és működésére vonatkozik.
 
5. Digitalizáció az egészségfejlesztés és megelőzés érdekében
Alkalmazásokkal és viselhető technológiákkal való együttműködés az ismeretek terjesztésének és a nyilvánosság digitális egészségügyi innovációkban/politikai fejlesztésekben való részvételének javítása érdekében, valamint minden olyan tevékenység, amely az egészség javítását vagy a betegségek megelőzését célozza új technológiák, közösségi média vagy digitális innovációk használatával.

6. Az integrált egészségügyi ellátás technikai és szervezeti infrastruktúrája
Integrált digitális egészségügyi rendszermegoldások és esettanulmányok nem létezhetnének a megfelelő technológiai vagy szervezeti infrastruktúra (fizikai struktúra) nélkül, amely lehetővé tenné a digitális egészségügyi megoldások és alkalmazások terjesztését.
 
7. Adatbiztonság egészségügyben
Az integrált digitális egészségügy biztosítása kapcsán felmerül az adatbiztonság kérdésé. Emellett fontos kérdés az orvos-beteg titoktartás, és általában a digitális egészségügyi adatok továbbításával/megfigyelési és felhasználásával kapcsolatos digitális szabályok.
 
 
Projekt Költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 1.551.182,38 EUR
ERDF támogatás: 1.274.752,00 EUR
 
Projekt honlap: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/digitalLIFE4CE.html
Program honlap:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
Projekt menedzser: Balázs Barta ( barta@pbn.hu )
 
 
„A projekt az Interreg Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."
]