9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

EIT Manufacturing Business Creation 2020

EIT Manufacturing Business Creation 2020
Felhívás magyarországi jelentkezőknek

 
Az EIT Manufacturing idén már Magyarországon is meghirdeti a „BoostUp!” névre hallgató, üzleti ötleteket célzó európai innovációs versenyt. Az EIT Manufacturing Business Creation 2020 kezdő, növekedés előtt álló és átalakuló, de már működő vállalkozások jelentkezését egyaránt várja a feldolgozóiparból. A résztvevők először közép-európai szinten, majd európai nagydöntőben versenyeznek. A verseny célja az innovatív európai vállalkozások és vállalkozók felkutatása, azonosítása és támogatása annak érdekében, hogy megtalálják a fenntartható, rugalmas és társadalmi hatással bíró gyártás legjobb megoldásait.


A versenyre három tematikus kategóriában várjuk a jelentkezőket: CREATE, ACCELERATE és TRANSFORM – azaz induló, gyorsuló és átalakuló kategóriákban. Minden jelentkező egy pályázati űrlap kitöltésével és egy – kategóriánként eltérő típusú - pályázati anyag elkészítésével tud indulni a versenyen.

A CREATE szegmensbe innovatív projekteket keresünk, amelyek készen állnak olyan vállalkozás létrehozására, amely a gyártás kritikus pontjaira reagál. Számukra egy kreatív videó elkészítése szolgál pályázati anyagként, melyben az innovatív megoldást prezentálják.
 
A startup és scale-up vállalkozásokat az ACCELERATE szegmensben való részvételre invitáljuk, hogy bizonyítsák, vállalkozásuk kész a nemzetközi szintérre lépésre. A kategóriában indulók feladata egy „pitch desk” elkészítése.
 
A TRANSFORM szegmensbe olyan cégek jelentkezését várjuk, akik versenybe szállnak az átalakulás olyan kihívásaival, amelyek a versenyképesség következő szintjére emelik őket. Ennek bemutatása egy vállalati prezentáció keretében történik – mely egyben a pályázati anyagként is szolgál.

A BoostUp! zsűri tagjai által kiválasztott pályázókat egyenként maximum 15.000 euró pénzjutalommal díjazza. Ezenkívül a győztes, az EIT Manufacturing Business Creation csapata által biztosított, célzott, a nemzetközi növekedést támogató szolgáltatásokban is részesül (piacokhoz és finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés), egyéni támogatást kap nemzetközi ügyfeleknek és befektetőknek szóló személyes bemutatkozásokhoz, valamint meghívásban részesül partnerkereső rendezvényekre.

A növekedési csomag mellett a nyertesek hozzáférést kapnak az EIT Manufacturing európai innovációs hálózatához, nemzetközi nyilvánosságot és nagyobb láthatóságot élveznek az EIT Manufacturing hálózatának csatornái révén.

 

A verseny kategóriái

Az EIT Manufacturing Business Creation Competition 2020 versenyen indulók pályázatainak illeszkedniük kell az alábbi tematikus területek legalább egyikéhez:

            A CREATE kategória területei:
 
 • Zöld, hulladékmentes gyártás & körkörös gazdaság
 • Rugalmas gyártás
            Az ACCELERATE kategória területei:
 
 • Gyártási műveletek automatizálása (pl. robotika)
 • Agilis, rugalmas ellátási lánc
 • A folyamat és erőforrás felhasználás hatékonysága
 • A kereslet és kínálat, az eszközfelhasználás előrejelzése (pl. prediktív karbantartás)
 • Digitalizált platformok (pl. AI és IoT alkalmazások)
 • Egyéb gyártással kapcsolatos megoldások
            A TRANSFORM kategória területei:
 
 • Zöld, hulladékmentes gyártás & Körkörös gazdaság
 • Reziliens gyártás
 • Rugalmas és agilis gyártás
 
Határidők

A pályázatokat 2020. október 11.-éig fogadjuk be. A pályázatok benyújtására egy online felületen keresztül kerül sor, a fent említett határidő lejárta előtt, a versenyre történő befogadáshoz. A szervezők saját belátásuk szerint meghosszabbíthatják a benyújtási határidőt.

A nagydöntőre várhatóan 2020 novemberében kerül sor. A pontos dátumot a verseny honlapján tesszük közzé. A résztvevők felelőssége, hogy nyomon kövessék a közleményeket és információkat a weboldalon. Minden döntős a verseny előtt e-mailben kap tájékoztatást a döntő pontos időbeosztásáról.

A jelentkezés feltételei

A pályázóknak teljesíteniük kell a következő kritériumokat:

            A CREATE kategóriában:
 
 • Innovatív projekt, amelynek jogi személyiséget még nem hozták létre.
            Az ACCELERATE kategóriában:
 
 • Az EU-27-ben, az Egyesült Királyságban vagy a H2020 társult országokban bejegyzett társaság;
 • Referencia-ügyfelekkel rendelkezik.
            A TRANSFORM kategóriában:
 
 • Az EU-27-ben, az Egyesült Királyságban vagy bármely H2020 társult országban bejegyzett társaság;
 • Minimális éves bevétel: 300 ezer euró (a támogatások nélkül) 2019-ben.
 
A verseny nyelve angol, azaz az összes benyújtandó anyagot angol nyelven kell benyújtani és a pályázónak angolul kell szerepelnie a regionális és záró versenyen.

Értékelési és kiválasztási folyamat
 
Az EIT Manufacturing Business Creation Competition 2020 értékelési folyamata egy nyílt, elszámoltatható, többlépcsős kiválasztási folyamat, amelyben a pályázatok kiválasztása kizárólag a benyújtott anyagok érdeme alapján történik.

Minden támogatható benyújtott pályázatot a szervező által kinevezett szakértők értékelnek. A fő kiválasztási kritériumok: olyan innovatív megközelítés demonstrálása, amely az értékelők szerint nemzetközi szinten a legígéretesebb, legsikeresebb, valamint jól illeszkedik az EIT Manufacturing Business Creation Competition 2020 tematikus területeihez.

Szellemi tulajdon és közzétételi jogok
 
A résztvevők teljes és kizárólagos jogot élveznek korábbi információikkal és szellemi tulajdonjogaikkal kapcsolatban. Jelentkezésük benyújtásával a résztvevők szavatolják, hogy tulajdonosok, vagy törvényesen biztosították a jogot az innovatív termék vagy szolgáltatás valamennyi elemének használatára.A résztvevőknek jogukban áll tovább fejleszteni, felhasználni szellemi tulajdonjogaikat termékek, szolgáltatások és technológiák létrehozása, készítése, marketingje és terjesztése céljából.

A nyertesek és a döntősök a jelentkezési lapok benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy terméküket vagy szolgáltatásukat az EIT Manufacturing és partnerei által lefedett médiában feltüntetik – például sajtóközleményekben, kiadványokban. Közzététel előtt az EIT Manufacturing a résztvevők jóváhagyását kéri. A nyertesek és a döntősök egyetértenek abban is, hogy személyes adataikat, például nevüket és képeiket, videóikat és hangjukat az EIT Manufacturing és partnerei felhasználhatják ilyen célokra.

Szervező

Az EIT Manufacturing Business Creation 2020 versenyt az EIT Manufacturing szervezi, felelős a verseny központi koordinálásáért, a jelentkezési és értékelési folyamatért. A magyar nyelvű felhívás készítője a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, mint EIT Manifacturing Hub Hungary.

Jelentkezés

Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődését, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek egyikén:
Email: eit.manufacturing.hungary@pbn.hu
Telefon: +36 94 505 003
]