9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

eTOM AT-HUOktatás a jövőért AT-HU
 Rövidítés:
 eTOM AT-HU
Keretprogram: Interreg V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program 2021-2027
Projekt időtartam: 2024.02.10-2027.01.31.
 
A projekt célja:

A 21. század oktatási kihívásaira válaszul a projektpartnerek célul tűzték ki a jövőbeli készségek és kompetenciák közös fejlesztését. Mindez az óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógiai szakemberek számára új oktatási küldetést jelent. Nekik kell felkészíteni a következő generációt egy ismeretlen jövőre. Ennek érdekében szükség van a határon átnyúló együttműködésre, a fenntartható és innovatív oktatási megoldások közös kidolgozására. Ezt a "Making" tanítási forma alkalmazásával érjük el, melynek célja a digitális, manuális, interkulturális és nyelvi készségek egyidejű, tantárgyakon átívelő fejlesztése.

Teret adunk olyan alkotói folyamatoknak, ahol a gyerekek analóg és digitális elemeket használnak a barkácsolás során, így a tantárgyakon átívelő ismereteket és a szomszédos ország nyelvét játszva sajátítják el. A különböző digitális eszközökkel, technikákkal és anyagokkal való kísérletezés és tervezés révén a gyerekek megvalósíthatják saját ötleteiket, így a magas színvonalú oktatás szórakoztató módon tud megvalósulni. A határrégióból összesen 121 oktatási intézményt kívánunk elérni, ezek közül a kísérleti jellegű aktivitásainkba 81 intézményt intenzíven bekapcsolunk.  

 
Projekt partnerek:

  • Alsó-Ausztriai Tartományi Kormányzat (Ausztria, vezető partner)
  • Bécsi Oktatási Igazgatóság (Ausztria)
  • Bécsi Gyermekbarátok (Ausztria)
  • Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal (Ausztria)
  • Grazi Műszaki Egyetem (Ausztria)
  • Soproni Egyetem (Magyarország)
  • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Magyarország)

 
A PBN tevékenysége: 

Tevékenységek, melyekben részt vehetnek a PBN oktatási intézményi partnerei: 
MAKER box-ok tesztelése: különféle tudományos témájú tematikus dobozok (MAKER boksz), mindenféle kiegészítővel, melyek az adott területet szórakoztató feladatokon, kísérleteket keresztül ismertetik meg a diákokkal. Témák például: mágnes, optika, geometria, kémia, matematika, napenergia. A cél, hogy a diák csoportok teszteli tudják az őket érdeklő dobozokat, interaktív módon tudjanak tanulni általuk, majd visszajelzést adjanak a tapasztalataikról. 
Tanulmányút a projektben: A projekt keretében lehetőség nyílik ellátogatni olyan intézményekbe, amelyek élen járnak az oktatási reformokban, ahol a partnerek és az általuk delegált pedagógus szakértők az országból származó, bevált maker és egyéb oktatási tapasztalatokat megismerhetik. A cél impulzusok, inspirációk, a más oktatási rendszerekből érkező visszajelzések gyűjtése, hogy finomítsák a projekt megközelítését és módszereit. 
Iskolás csoportok látogatása osztrák és magyar partnerek intézményeibe, tudományos-ismeretterjesztő programokra: A projektben résztvevő óvodás és iskolás csoportoknak (általános iskola alsó és felső tagozata) lehetőségük van ellátogatni a partnerintézetek laborjaiba, ahol különböző tudományos, ismeretterjesztő programokon, labor látogatásokon vehetnek részt, az adott korosztálynak megfelelő szinten. 

 
Projekt költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 1.922.476,71  €
ERDF támogatás:  1.463.317,36 €
PBN ERDF támogatás:  104.184,00  €
 
Projekt honlap:  https://education4tomorrow.eu/hu/#
Program honlap: https://www.interreg-athu.eu/en/interreg-at-hu-2021-2027/
Projekt menedzser: Éva Doroti (doroti.eva@pbn.hu)

 

„A projekt az Interreg V-A Ausztria Magyarország 2021-2027 Együttműködési Programban az Európai Regionális Fejlesztése Alap támogatásával valósul meg."

 

 
]