9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

NOTREÚj módszerek a termelés innovációs potenciáljának javítása az idősgondozással kapcsolatos megoldások példáival

 


Rövidítés:
NOTRE
Keretprogram: Interreg Europe
Projekt időtartam: 2023.03.01. – 2027.02.28.
 
A projekt célja:

Az új ötletek sikeres piacra juttatása óriási kihívás. 95% az új fogyasztási cikkek meghibásodásának valószínűsége. A fejlesztett termékeknek csak 40%-a (a teljes 5%-ból) éri el a piacra való belépést, és csak 60%-uk generál értékesítést. Az új termékek mindössze 11%-a éli túl az 52 hetet. Ezért a termékötletek támogatása elengedhetetlen a korai szakaszban, biztosítva, hogy maximalizáljuk a bennük rejlő piaci potenciált. A régiók jelentős erőforrásokat különítenek el az új termékek katalizálására és gyártási portfóliójuk frissítésére. Az új módszerek potenciális alkalmazási területe lett az idősgondozás, ahol a termékbevezetések elengedhetetlenek a fennálló piaci kereslet kielégítéséhez. 2019-ben 90,4 millió (65 éves vagy annál idősebb) időskorú volt az EU-27ben, ami a népességének 20,8%-a. A társadalom elöregedése napjaink egyik legnagyobb kihívása – legyen szó egyénekről, kormányokról, helyi közösségekről vagy egészségügyi rendszerekről. A kérdés komoly aggályokat vet fel valamennyi uniós régióban, és kiemelt prioritást jelent valamennyi ország és régió számára. Minden partnerrégióban létezik egy olyan szakpolitikai eszköz, amelynek célja az innovatív új termékek és szolgáltatások fejlesztése a kkv-k számára. A NOTRE projekt keretében a partnerek arra fordítják erőfeszítéseiket, hogy támogassák az egészséges időskorral kapcsolatos innovációt célzó szakpolitikai eszközök fejlesztését. A kkv-k és az induló innovatív vállalkozások segítése érdekében a különböző régiókban rendelkezésre áll majd egy termékhitelesítési tesztinfrastruktúra. A siker egyik eleme a tapasztalatcseréhez való hozzájárulás az idősek termék- és szolgáltatásfejlesztési teszt- és kísérleti környezetének kialakítása és működtetése terén, valamint a nemzetközileg összekapcsolt tesztlétesítmények és háztartások hálózatának létrehozása, amely egyedi, nemzetközi termékhitelesítési környezetet tesz lehetővé a kkv-k és az induló vállalkozások számára.

 
Projekt partnerek:

 • Pannon Business Network Association - Lead Partner
 • Prime Minister’s Office (HU)
 • Seinäjoki University of Applied Sciences (FI)
 • Eurasanté EEIG (FR)
 • Hauts-de-France Regional Council (FR)
 • San Sebastian Socio-Economic Development Agency (ES)
 • North-West Regional Development Agency (RO)
 • CNA EMILIA-ROMAGNA (IT)
 • ECHAlliance (IR)

Associated Policy Auhorities
 • Regional Council of South Ostrobothnia (FI)
 • Emilia-Romagna Region (IT)

 
A PBN tevékenysége: 

Pannon Business Network (PBN) alkalmazott kutatás-fejlesztési és képzési központ. A digitális, fenntartható és reziliens fejlődés elősegítése érdekében olyan fejlesztési környezetet biztosít, amely innovációs központján és tesztkörnyezetén keresztül kielégíti az egyedi üzleti igényeket. A NOTRE projektben a legújabb osztályunk, az at.home jelentős szerepet kap azzal a céllal, hogy új módszereket támogasson az idősgondozással kapcsolatos innovációban. Vezető partnerként az a célunk, hogy a partnerséget olyan módon támogassuk és koordináljuk, hogy az összes részt vevő régió el tudja érni az átfogó célt, támogatva az idősellátással kapcsolatos innovációt célzó szakpolitikai eszközt. Tematikus képzések, regionális és interregionális tanulmányok, személyzeti csereprogramok, tanulmányi látogatások és jó gyakorlatok segítségével szilárdan hisszük, hogy a NOTRE a tervezett fejlesztéseink fő pillére lehet.

 
Projekt költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 2.013.393 EUR
ERDF támogatás: 1,569,529.40 EUR
 
Projekt honlap:  https://www.interregeurope.eu/notre
Program honlap:  https://www.interregeurope.eu/
Projekt menedzser: Csabai Renáta (renata.csabai@pbn.hu)

„A projekt az Interreg Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]