9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

CONNECTINGHEALTHA digitális egészségügyi innovációs ökoszisztémák összekapcsolása

 Rövidítés:
CONNECTINGHEALTH
Keretprogram: Horizon Europe
Projekt időtartam: 2022.06.01. – 2024.05.31.
 
A projekt célja:

A CONNECTINGHEALTH a Horizont Európa által finanszírozott kétéves előkészítő intézkedés, amelynek célja az összekapcsolt, inkluzív innovációs ökoszisztémák előmozdítása Európa-szerte, valamint az innováció értékének maximalizálása a digitális egészségügy ágazatában.

 
Projekt partnerek:

  • ECHAlliance
  • SCOTENT(Skócia)
  • PBN (Magyarország)
  • SeAMK(Finnország)

 
A PBN tevékenysége: 

A PBN a projekt során az alábbi tevékenységeket vezeti: T2.3 Összehasonlító elemzés és az egészségügy más területeiről származó lehetőségek azonosítása
Ez a feladat megvizsgálja az egészségügy más területein, pl. a közegészségügy, a városi, környezeti, foglalkozási, mentális stb. területeken végbemenő fejleményeket, hogy meghatározza a digitális egészségügy jövőbeli lehetőségeit, valamint az innovációs ökoszisztémák és az érintettek szerepét e lehetőségek kiaknázásában. A felhasználási eseteket az egészségügy ezen területeit képviselő szakértőkkel készített legfeljebb tíz interjú segítségével gyűjtik össze. Az ajánlásokat a projekt során, és különösen a többéves cselekvési terv kidolgozásakor fogjuk kidolgozni és felhasználni.

T3.2 2. fókuszterület "A hagyományos egészségügytől a digitális egészségügyig"
Ez a feladat a digitális egészségügyi ökoszisztémák közötti növekedési és együttműködési lehetőségek azonosítására összpontosít a PBN által vezetett téma megvitatása körül, azaz a hagyományosról a digitálisra való átállásról egészségügyi ágazatba való átmenet. Mivel az innováció és a gazdasági hálózatok közötti kapcsolatot erősíteni kell, és a a növekvő digitalizáció és automatizálás által vezérelt tömegtermelés munkahelycsökkentő hatását ellensúlyozni kell, az ipari átalakulás prioritást élvez a régió számára. A feladat helyszíni kutatásokat fog végezni a regionális gazdasági szereplők, termelővállalatok és kamarák körében végzett vezetői interjúkkal támogatva, a jövőbeli stratégiák és az ipari átállás elősegítésére tervezett intézkedések feltárása és feltérképezése érdekében. Egy report  fogja támogatni ezt a feladatot, amely útmutatóként és bevált gyakorlatként szolgál majd más, az ipari szerkezetváltás mellett más európai régióknak, amelyek hasonló ipari kihívásokkal néznek szembe.  A 4-es munkacsomag célkitűzései a következőképpen foglalhatók össze:

  1. Összegyűjteni a tanulságokat a feltérképezésből származó a digitális egészségügyi ökoszisztémákról,a fókuszterületek elemzése,
  2. A lehetőségek azonosítása, mint és az akadályok feltárása a digitális egészségügy területén a jövőbeni intézkedések tekintetében Európában és azon túl,
  3. A digitális egészségügyben a jövőbeni intézkedések a digitális egészségügyi ökoszisztémák és az érintettek számára a további fellépésre vonatkozó ajánlások.

 
Projekt költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 417 437,50 EUR
 
Projekt honlap:  https://echalliance.com/connectinghealth/
Program honlap:  https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
Projekt menedzser:Rosta-Pethő Regina (regina.petho@pbn.hu)

 „A projekt a Horizon 2020 programja keretében valósul meg."The project is realized in the Horizon 2020 programme with the co-financing of the European Union.”

]