9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

3P4SSE
Köz- és magánszféra közötti partnerség a szociális és szolidaritási ügyekért a gazdaság területén

 


Rövidítés:
 3P4SSE
Keretprogram: Interreg Central Europe
Projekt időtartam: 2023.04.01. – 2026.03.31.
 
A projekt célja:

Mivel a Területi Agenda 2030 támogatja a szociálpolitikák területi szintűvé tételét, előnyben részesítve a policentrikus hálózatok létrehozását, a 3P4SSE célja, hogy a gyenge (alacsony hozzáadott értékű) gazdasági ágazatok és a hátrányos helyzetű emberek kezelésében Közép-Európai regionális hiányosságait pótolja a Szociális és Szociális Alap területi szintű klaszteresítésének előmozdításával,és a szolidáris gazdaságok (SSE-k) klaszteresítésének előmozdításával, európai és regionális szinten többszintű hálózati rendszer létrehozásával, amely a köz- és magánszféra partnerségén (3P) és az EU stratégiai együttműködésén alapul. A 3P4SSE túllép a szociális innovációs projektek jelenlegi színvonalán a közösségi együttműködési térségben, helyalapú megközelítést alkalmazva, amely a sajátosságok kohézióján és a szociális innováció előmozdításán alapul. Megcélozza a köz- és magánszféra szereplői közötti vertikális és horizontális együttműködést, kihívásokat.

 
Projekt partnerek:

 • Autonomous Province of Trento (Olaszország)
 • NATIONAL FOUNDATION FOR CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT (Horvátország)
 • Regional Development Agency ARLEG SA (Lengyelország)
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, (Szlovénia)
 • FAB - Vocational Support Association (Ausztira)
 • Pannon Business Network Association (Magyarország)
 • LINKS Foundation (Olaszország)
 • ALDA+ (Olaszország)
 • Regional Development Agency for Podravje - Maribor (Szlovénia)
 • Trentino Federation of Cooperation  (Olaszország)
 • Lower Silesian Center for Social (Lengyelország)
 • Split-Dalmatia County (Horvátország)

 
A PBN tevékenysége: 

A fő tevékenységek közé tartozik a regionális státusz javításának koordinálása a dimenziós hálózati terekben, a regionális autóipari átalakulási központok létrehozásának előmozdítása. A PBN tapasztalatai alapján - tekintettel arra, hogy régiója ipari átalakuláson megy keresztül - a központok gyakorlati útmutatással lesznek ellátva. Az A2.1. pont támogatása érdekében a PBN koordinálni fogja az autóipari átalakulási központok regionális terveinek kidolgozását egy irányított sablon segítségével, amely az átalakító vállalatok piaci és üzleti igényein alapul. A PBN támogatja a tapasztalt transznacionális partnerek bevonását is. A regionális átalakítási központok megvalósításához a vonatkozó terveket auditálni kell, és meg kell találni a szinergiákat az ökoszisztémákkal, nemcsak helyi, hanem regionális, nemzeti és európai szinten is. A 3P4SSE PBN projektet 1 társult partner segíti: VAS megye. A PBN a  felelős Szombathely2030 stratégiáért (Szombathely Vas vármegye megyeszékhelye), amely a kulcsfontosságú stratégiai ökoszisztéma-fejlesztés legfontosabb stratégiai dokumentuma a régióban, így széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az ilyen típusú stratégiák megvalósításában. A változások gyakorlatba való átültetésében a Vas megyei pilot megvalósításban (A.2.2.). Az értékelés során (A.2.3.) belső és külső KPI-ket állítunk fel a mérés, az értékelés az átalakulási központok működésének hatékonyságát. A PBN a 3.3. pont (KS-platform kiépítése) vezetője, koordinációt biztosítva a struktúra kialakításában és feltöltésében.

 
Projekt költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 2 116 156.00 EUR
ERDF támogatás: 1,692,924.80 EUR
 
Projekt honlap:  https://www.interreg-central.eu/projects/3p4sse/
Program honlap:  https://www.interreg-central.eu/
Projekt menedzser:Döme Amanda (amanda.dome@pbn.hu)

„A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.”

]