9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

3F GREEN MODELJövőbeli élelmiszer- és erdészeti modellek értékláncokhoz való alkalmazkodása a Green Deal-lel és a körforgásos gazdasággal összhangban

 


Rövidítés:
 3F GREEN MODEL
Keretprogram: Interreg Europe
Projekt időtartam: 2023.03.01. – 2027.02.28.
 
A projekt célja:

A 3F GREEN MODEL a partnerországok agrár-élelmiszeripari és erdészeti ágazatainak az európai zöld megállapodáshoz és az EU körforgásos gazdasági stratégiájához való alkalmazkodásával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik.
A projekt a partnerek szakpolitikai eszközeinek javítására fog összpontosítani a körforgásos gazdaság elveinek figyelembevételével, a mezőgazdasági és erdészeti értékláncokban keletkező biohulladékok és melléktermékek tudatosabb alkalmazása/kezelése révén.
A projekt teljesítményértékelés, elemzés és ismeretáramlás útján kíván a meglévő programok és politikák javításában közreműködni, amelyek segítik a régiókat abban, hogy a jelenlegi termelési és biohulladék-gazdálkodási és -felhasználási modellekről olyan korszerűsített modellekre térjenek át, amelyek közelebb viszik a vállalatokat és szervezeteket a szabályozásoknak és az egyre tudatosabb piac követelményeinek való megfeleléshez.
Minden egyes partner esetében egy-egy, a régiójukban különösen fontos szakterületet határoztak meg, az adott területen szerzett tapasztalataik és a szakpolitikai eszközeik fejlesztésének szükségessége miatt. 5 érdekeltségi területet határoztak meg, amelyek köré a tanulmányutak, tematikus műhelytalálkozók és szemináriumok épülnek majd:

 1. Az állati hulladék kezelése és hasznosítása.
 2. A mezőgazdasági ágazatból származó hulladék kezelése és hasznosítása.
 3. Az erdészeti és faipari hulladékok kezelése és hasznosítása.
 4. Energiahatékonyság: megújuló energia az agrár-élelmiszeripari és erdészeti értékláncban keletkező hulladékból.
 5. Vállalkozói és üzleti növekedési lehetőségek a körforgásos gazdaság témájában az agrár-élelmiszeripari és erdészeti ágazatban.

 
Projekt partnerek:

 • Principality of Asturias (Spanyolország)
 • Vidzeme Planning Region (Lettország)
 • Department of Agricolture of Sicilian Region (Olaszország)
 • Pannon Business Network Association (Magyarország)
 • Munster Technological University (Írország)

 
A PBN tevékenysége: 

A PBN kulcsfontosságú szerepet tölt be a Nyugat-Dunántúli régió gazdasági fejlődésében, és tevékenységében fontos szerepet játszik a fenntarthatóságra való törekvés. A PBN tapasztalattal rendelkezik a zöld megoldások alkalmazásában a következő területeken:

 • energiaauditok
 • életciklus-értékelés
 • zöld energia hasznosítása
 • hulladékmentes termelés a gyártásban

A projekt során megvalósuló jó gyakorlatok cseréje segíti a regionális fejlesztési stratégiák minőségének javítását, ezzel hozzájárulva a versenyképességhez, az ellenálló képességhez és a fenntarthatósághoz.
 Szombathely ki akarja használni a meglévő természeti erőforrásokat, mint például a fát, hogy kiaknázza az iparban, a hozzáadott értékben és a jobb életminőségben rejlő lehetőségeket egy zöldebb és intelligensebb városi és vidéki környezetben. A PBN közreműködik abban, hogy a 3F GREEN MODEL projekt révén továbbfejlesztendő szakpolitikai eszköz környezetvédelmi szempontból előmozdítsa Szombathely jövőképét, hogy 2030-ra az egyik legelőremutatóbb és legelkötelezettebb magyar város legyen az éghajlatvédelem terén.

 
Projekt költségvetése:
ERDF támogatás: 826,515.20 EUR
Projekt teljes költségvetése: 1,033,144.00 EUR
 
Projekt honlap: https://www.interregeurope.eu/3f-green-model
Program honlap:  https://www.interregeurope.eu/
Projekt menedzser: Tóth Eliza (eliza.toth@pbn.hu)

"A projekt az Interreg Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."

]