9700 Szombathely, Zanati út 32-36.

+36 94 505 003

EN

4STEPS

 


„Ipar4.0 igényfelmérés 350 közép-európai vállalkozásnál, és számukra nemzetközi közös technológiai kínálat kidolgozása”

 


Rövidítés:
 4STEPS
Keretprogram: Interreg Central Europe Programme Call 3
Projekt időtartam: 2019.04.01-2022.03.31
 
 
A projekt célja:

 A 4STEPS projekt egy új, digitális ipari forradalom -Ipar 4.0 (I4.0)- fő kihívásával foglalkozik, amelynek része a gyártás rugalmasságának megnövelése, a tömeges testreszabás, a megnövekedett sebesség, a jobb minőség és a jobb termelékenység, ezeknek a fejlesztése pedig az S3 stratégiákat támogatja a célrégiók különféle ágazataiban. A projekt fő célja az S3 stratégiák sikeres megvalósításának támogatása az I4.0 szolgáltatások alkalmazásával az egyes régiók által azonosított ipari ágazatokban. A projekt fő célcsoportjai a KKV-k lesznek, akik a Digitális Innovációs Központok (DIH) közép-európai hálózatán keresztül kerülnek be a projektbe. A KKV-kon kívül- a holisztikus megközelítésnek köszönhetően a K+F ágazat releváns célcsoportjai, kormányzati szereplők, és a társadalom is profitálhat a projekt eredményeiből. A 4STEPS projekt hozzájárul az innovatív termelési módszerek fejlesztéséhez, és az I4.0 eszközök alkalmazásaihoz, köszönhetően a fő I4.0 szolgáltatásokat magában foglaló katalógus és a technológiai érettségi mutató (TML) kidolgázásának, valamint a transznacionális akciótervnek és a pilottevékenységként tesztelésre kerülő Digitális Innovációs Központoknak (DIH). A 4STEPS projekt során kidolgozott projektmódszer figyelembe veszi a közép európai országokban alkalmazott Ipar 4.0 terveket, amelyek kapcsolódnak a digitalizált gyártási rendszerhez, ami a gyártási folyamatok, eredmények és üzleti modellek széles körű változásait eredményezheti.

 
Projekt partnerek:

  • Olaszország: CNA Emilia Romagna (Vezető Partner)
  • Olaszország: RE:Lab s.r.l
  • Lengyelország: Regional Development Agency Bielsko-Biala
  • Ausztria: Vorarlberg University of Applied Sciences
  • Csehország: DEX Innovation Centre
  • Magyarország: Pannon Business Network Association
  • Szlovénia: Chamber of Commerce of Slovenia
  • Németország: Virtual Dimension Center

 
A PBN tevékenysége: 

Az EU-s projektben szerzett átfogó tapasztalatának köszönhetően a PBN aktívan működik közre a projekt összes munkacsomagjában és biztosítja a tervezett eredmények teljesülését. Az első szakmai munkacsomag tevékenységeit a PBN fogja koordinálni, amelyben az előző transznacionális projekttapasztalatokat felhasználva a többi partner segítségével ki fog dolgozni egy I4.0 érettségi kérdőívet a KKV-k számára. Ezenkívül a fő I4.0 szolgáltatásokat magában foglaló katalógus tervezetét is a PBN fogja indítványozni. Egyesületünk legalább 50 magyar kkv-t fog lekérdezni a kidolgozott kérdőív segítségével, továbbá a technológiai érettségi mutató (TML) kidolgozásában is aktívan részt veszünk a többi partnerrel együtt. A második szakmai munkacsomagban a PBN hozzájárul az érintett vállalkozások igényeihez igazított cselekvési modellek és iránymutatások meghatározásához, és a transznacionális cselekvési terv kidolgozásához, valamint workshop-okon keresztül bevonja a quadruple helix minden szereplőjét a projektbe. A PBN széles körben támogatja a kkv-kat, és hozzájárul a közép-európai DIH hálózatának fejlesztéséhez. A kidolgozott tevékenységek pilottevékenységeken keresztül kerülnek tesztelésre és fejlesztésre. A PBN támogatni fogja az S3 fejlesztési prioritásainak meghatározását is.

Projekt Költségvetése:
A projekt teljes költségvetése: 2.085.368,10 €
ERDF támogatás: 1.710.571,16 €
 
Projekt honlap: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/4STEPS.html
Program honlap: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
Projekt menedzser: Dan Martin (martin.dan@pbn.hu)
 

„A projekt az Interreg Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg."

 

]